rEGULAMIN

Opis projektu

Czas trwania konkursu 21.11 - 31.12.2016.

Organizatorem ołpen kol jest lajt, w skład grupy wchodzą kuratorzy XYZ, działający w Szczecinie pod patronatem WMiNM Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie oraz fundacji UpsideArt.

Ołpen kol ma na celu wyłonienie trzech autorskich projektów fotograficznych i stworzenie indywidualnych ekspozycji, które odbędą się w Szczecinie w terminach od lutego do czerwca 2016 roku. Terminy mogą ulec zmianie. Indywidualne ekspozycje będą miały charakter jednodniowych wydarzeń.


Zgłoszenie

1. Do ołpen kola zgłosić można projekty fotograficzne. Nie ma ograniczeń dotyczących tematu, techniki wykonania zdjęć lub ich ilości.

2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do artystów będących studentami lub absolwentami uczelni artystycznych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

3. Udział w ołpen kolu nie wiążę się z kosztami dla zgłaszającego.

4. Każdy Uczestnik może przesłać wiele zgłoszeń do udziału w ołpen kolu (każdy zgłaszany projekt powinien zostać przesłany jako oddzielne zgłoszenie).


5. Zgłoszenia może dokonać również grupa osób, gdy koncepcja projektu jest wspólna, a działanie w grupie uzasadnione.


6. Akceptujemy tylko elektroniczne przesyłanie projektów za pośrednictwem serwisu WeTransfer na adres mejl@lajt.in zawierających wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia wedle kryteriów wyszczególnionych w poniższym punkcie. Ten sposób gwarantuje otrzymanie automatycznego potwierdzenia o ściągnięciu plików przez Organizatora.

7. Prosimy o zgłoszenie projektu zgodnie z wytycznymi: ​​​​​​​

  1. jpg

  2. dłuższy bok 2500px

  3. 72 dpi

  4. nazwa pliku: XXX_imię_nazwisko.jpg - np.: 001_dżon_smif.jpg

  5. Uczestnik może załączyć również prace w innym medium niż fotografia, jeżeli stanowią one część projektu (notatki, szkice, materiały video, obiekty itd.)


8. Termin zgłaszania projektów upływa 31 grudnia 2016 o godz. 23:59.


Wyniki

1. Selekcji prac dokonują kuratorzy XYZ.

2. Organizator ołpen kola wyłoni trzy spośród nadesłanych projektów, co skutkować będzie zorganizowaniem indywidualnych wystaw.

3. Zakwalifikowani Artyści zostaną poinformowani do 22.01.2017 r., w celu ustalenia szczegółów dalszych etapów pracy.

4. Organizator gwarantuje zakwaterowanie Artysty na czas trwania wydarzenia oraz zwrot kosztów podróży.

5. Artyści wybrani do indywidualnej wystawy nie poniosą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem projektu do ekspozycji, która po zakończeniu wydarzenia pozostanie własnością lajtu.

6. Organizator udostępnia i odpowiada za przestrzeń wystawienniczą. Przestrzeń zapewniana przez Organizatora udostępniona będzie w lokalizacjach na terenie miasta Szczecin.

7. Organizator zapewni montaż i demontaż.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy z zakwalifikowanym Artystą, z którym współpraca nie przynosi zadowalających efektów dotyczących sposobu ekspozycji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieponiesienia odpowiedzielności, gdy z powodu przyczyn niezależnych nie dojdzie do finalizacji projektu.

Prawa autorskie

1. Organizator nie przejmuje praw autorskich zgłoszonego projektu.

2. Organizator zastrzega sobie prawa autorskie wyłącznie do wystawy. Jej sposób budowy i charakter ekspozycji jest autorskim działaniem lajtu.

3. Zakwalifikowany Artysta nieodpłatnie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z dzieła w celach wystawienniczych lajtu, rozpowszechniania go w prasie, internecie i telewizji w celach informacyjnych i promocyjnych oraz niekomercyjnych publikacjach związanych z działalnością programową lajtu.


Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie projektu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania ołpen kola. Każdy uczestnik, który zaakceptował wcześniej regulamin, poprzez zgłoszenie pracy, zostanie o tym poinformowany i ma pełne prawo do odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy nie zaakceptuje zmian.